Hur dumma är svenska folket egentligen när det gäller Let’s dance. Vad är det som gör att man röstar på Ingemar Stenmark? Är det på gamla meriter från 80-talet? För när det gäller dans är han näst intill oduglig.