Man ska inte behöva söka vård och mötas av en misstro från personal i vården som inte vill utföra en abort eller ge en blodtransfusion.

Rätten för vårdpersonal att vägra att utföra bland annat aborter eller ge blodtransfusioner – inte är någon ny ståndpunkt för Kristdemokraterna enligt Ebba Busch. Man ska tydligen kunna vägra att utföra detta.

Ja, frågan är väl snarare om KD vill överleva överhuvudtaget. Söker man vårdutbildning från undersköterska till läkare, så ska man följa de lagar som gäller, här gäller nämligen inte rätten till eget tyckande, så enkelt är det.

Att vägra abort och blodtransfusion kommer aldrig att tillåtas, då får man söka andra jobb.