Vice riksbankschef Per Jansson uttalade nyligen att det inte finns något golv för reporäntan! Vem tror på det? Är man inte skeptisk över det uttalandet, vet jag inte vad man är.

Allt fler experter är idag eniga att det inte går att sänka räntan mer, vilket gör det extremt intressant att om 5-10 år kunna konstatera hur fel de hade.

Det förefaller mer och mer tydligt att de flesta länder idag vill pressa sin valuta, för att få fart i landets ekonomi. Hur går det ihop när alla tävlar om samma sak?